Światowy Dzień Wody

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. W naszej szkole, już kilka dni wcześniej, w każdej klasie, przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne poświęcone problemom nierównomiernego dostępu do wody, czy zanieczyszczeniu wód. Zajęcia przeprowadzono w oparciu m.in. o materiały edukacyjne Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) – nasza placówka uczestniczy w akcji Światowy dzień Wody z PAH.
Podczas obchodów dnia wody uczniowie uczestniczyli w spotkaniu, w trakcie którego poruszano zagadnienia dotyczące ochrony wód i ograniczenia zużycia wody, uczniowie demonstrowali doświadczenia z wodą.