Czytam z klasą lekturki spod chmurki

 

Innowacja pedagogiczna

 „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

edycja V

„NA TROPACH DOBROCZYNNOŚCI”

międzynarodowy projekt edukacyjny

wspierający rozwój czytelnictwa

w roku szkolnym 2023/2024

 

 

W obecnych czasach zauważa się problem z budowaniem relacji międzyludzkich i poszanowaniem dobra drugiego człowieka oraz innych istot.

Wpływ zbyt wielu bodźców zewnętrznych przekłada się na coraz większą agresję rówieśniczą, małą empatię i brak zrozumienia potrzeb innych osób, zwierząt, roślin.

Często bohaterowie lektur szkolnych pokazują dobre przykłady i stają się dla dzieci autorytetem, dlatego, aby nauczyć moich uczniów poszanowania drugiego człowieka oraz innych istot, wprowadzam do klasy 3 pl projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo, którego głównym założeniem jest zachęcenie dzieci do wykazywania postaw dobroczynności.  Projekt składa się z trzech modułów:

I MODUŁ od 02.10.2023r. do 31.12.2023r.

BĄDŹ DOBRY DLA LUDZI

II MODUŁ od 01.01.2024r. do 31.03.2024r.

BĄDŹ DOBRY DLA ZWIERZĄT

III MODUŁ od 01.04.2024r. do 31.05.2024r.

BĄDŹ DOBRY DLA ROŚLIN

 

W każdym z modułów zespół klasowy wybiera jedną spośród zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania. Lektury będą czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów.

Po  zrealizowaniu  każdego modułu na stronie projektu przedstawię sprawozdanie w formie opisu wykonanych zadań. Po wykonaniu wszystkich modułów i zaakceptowaniu sprawozdań z ich realizacji przez autora, klasa otrzyma certyfikat ukończenia projektu.

 

Nauczyciel realizujący innowację: ANITA WIENER