EkoEmocje

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

EkoEmocjeTM

 

Imię i nazwisko autora innowacji i projektu:
Marzena Dziadkowiec

Imię i nazwisko nauczycieli prowadzących innowację:
⦁ Joanna Urbaniec
⦁ Joanna Reczek
⦁ Anita Wiener

Edukacja ekologiczna jest w Polsce wciąż traktowana jako przyjemna forma spędzenia czasu, który można by przecież przesiedzieć w szkolnej ławie. Trudno jednak zakwalifikować tę formę edukacji jako przedmiot, który trzeba zaliczyć. Przede wszystkim bowiem omawiana edukacja jest rodzajem wychowania do wartości i do odpowiedzialności, procesem, który trwa nierzadko wiele lat i obejmuje formy, które na pierwszy rzut oka nie przypominają nauki, przynajmniej w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Oprócz wiedzy przyrodniczej, liczy się przede wszystkim wykształcenie w młodym człowieku zdolności do emocjonalnego reagowania na przyrodę, zwłaszcza tę najbliższą, lokalną. Emocje wykazują bowiem niesamowitą moc wspierającą motywację do działania.

Dzięki emocjom świat zaczyna być odbierany w kategoriach celu i motywu, pojawia się również nasze oczekiwanie względem pewnych rzeczy, osób, sytuacji. Mimo iż podstawowe reakcje emocjonalne, takie jak np. strach przed wężem, są wrodzone, to warto zaznaczyć, że w przypadku człowieka każdy przedmiot może zostać oceniony w kategoriach wartości i wywoływać reakcję emocjonalną. Zakres przedmiotów stanowiących bodźce wywołujące w nas emocje nawołujące do zajęcia stanowiska w danej sytuacji – na które składają się również te wzywające nas do odpowiedzialności – nie jest zatem stały, bowiem poszerza się na wskutek ciągłego nabywania doświadczeń emocjonalnych. Dlatego, aby budować od najmłodszych lat przyjazny stosunek do drugiego człowieka, otaczającej nas przyrody i zminimalizować problem wykluczenia w społeczności od września 2021 r. wprowadzamy innowację pedagogiczną autorstwa Marzeny Dziadkowiec, której założeniem jest uwrażliwienie dzieci na drugiego człowieka oraz kształtowanie postaw proekologicznych – poprzez aktywną działalność edukacyjną.

 

ZIELONE KĄCIKI
W ramach realizacji innowacji pedagogicznej EkoEmocje uczniowie biorący udział w projekcie przygotowali kąciki zieleni w swoich klasach. Każdy dostał doniczkę, ziemię oraz sadzonkę aloesu. Następnie po dokładnym instruktażu musieli posadzić swoje roślinki. Abyśmy dokładnie mogli wiedzieć kto odpowiedzialny jest za daną roślinkę uczniowie wykonali etykiety, na których wpisali nazwę rośliny oraz swoje imię. Tak przygotowane donice zanieśli do swoich klas, gdzie powstały zielone kąciki.

 

DRZEWKO Z EMOCJĄ
Następnym zadaniem wynikającym z naszego projektu było posadzenie drzewa z Emocją. Na początku dla naszej sadzonki wybraliśmy miejsce przed szkołą i przygotowaliśmy niezbędne narzędzia. Najtrudniejszym zadaniem było wykopaniu dołu, ale nasi uczniowie są sprytni i silni, bez problemu sobie z tym problemem poradzili. Po posadzeniu katalpy obficie ją podlaliśmy. Wspólnie z panem dyrektorem przywiesiliśmy na naszym drzewku Emocji tabliczkę upamiętniającą to wydarzenie. Teraz będziemy obserwować, jak nasza katalpa rośnie i zmienia się w ciągu kolejnych pór roku.

 

DZIEŃ KROPKI
Uczniowie klas młodszych 15 września w ramach projektu EkoEmocje obchodzili Światowy Dzień Kropki. Jest to święto, którego celem jest pobudzenie  kreatywności dzieci i zachęcenie ich do tworzenia oraz odkrywania swoich talentów i prezentowanie ich wśród koleżanek i kolegów. Motywem przewodnim tego dnia jest oczywiście kropka. I tak nasi podopieczni wykorzystali wcześniej zbierane nakrętki po napojach do wykonania jesiennego drzewa.

 

Moduł 2

KRAINA WYOBRAŹNI

Zadania zawarte w module 2 miały na celu pobudzanie wyobraźni twórczej, fantazji i kreatywności dzieci biorących udział w projekcie.                    W słoneczny jesienny dzień uczniowie wyruszyli do parku w poszukiwaniu darów jesieni. W klasowych kącikach przyrody znalazły się szyszki, żołędzie, jarzębina i kasztany, które następnie zostały wykorzystane do stworzenia ludzików, pająków i wielu innych ciekawych stworów. Wyobraźnia twórców nie miała granic J Uczniowie zainspirowani wierszem Romana Pisarskiego „Zielone serce”, przy niewielkiej pomocy pani Asi, wykonali ekologiczne drzewo. Drzewo piękne, zdrowe i szczęśliwe. Drzewo, które nie miało połamanych gałęzi, którego nikt nie skrzywdził wycinając literki w jego korze.

Realizując zadania tego modułu odbyliśmy również wspólną podróży do Krainy Wyobraźni, podczas której uczestnicy mogli sobie uświadomić, że każdy z nas posiada „pudełko” z wyobraźnią i od nas samych zależy, jak będziemy z niego korzystać. Ważne jest, aby wyobraźnię traktować poważnie i traktować ją jak możliwość osiągania celów. Wyobraźnia czyni nas wielkimi i w dużej mierze od umiejętnego snucia marzeń zależy jakość naszego życia. Na początku grudnia uczniowie wykonali ekologiczne ozdoby świąteczne, którymi przyozdobili klasy. Z rolek po papierze toaletowym, nieprzydatnych kartek, talerzyków papierowych i resztek tkanin powstały mikołaje, bałwanki i choinki.

Uczestnicy projektu aktywnie brali udział we wszystkich realizowanych zadaniach. Potrafili współdziałać w grupie, w pracy wykorzystywali swoją fantazję i wyobraźnię.

 

Moduł 3

MOC SŁÓW

W trakcie realizacji zadań modułu 3 dowiedzieliśmy się, że słowa mają wielką moc. Są słowa zimne i kolczaste –  złe słowa, które ranią. Są też słowa ciepłe i puchate, dobre słowa – takie, które dodają nam siły i energii do działania. Podczas wykonywania różnych zadań uczyliśmy się je rozróżniać. Wykonaliśmy rysunki próbując namalować puchate i ciepłe. Wspólnie przygotowaliśmy Drzewko Dobrych Słów, na którym powiesiliśmy karteczki z ciepłymi i puchatymi słowami J.  Rośliny i zwierzęta również potrzebują dobrych słów by zdrowo się rozwijać i rosnąć. Dlatego podlewając nasze kwiaty znajdujące się w zielonym kąciku mówimy im puchate słowa.

 

 

 

Moduł 4

KRAINA EMPATII

Moduł 4 poświęcony był empatii, czyli zdolności rozumienia drugiego człowieka – jego emocji i potrzeb. Bardzo podobała nam się zabawa podczas której kontaktowaliśmy się z naszymi emocjami przez dźwięk. Zadanie polegało na rozpoznaniu emocji, które czujemy słysząc różne odgłosy. Ciekawym doświadczeniem było rysowanie Emocjacza. Pomimo tego, że rysowaliśmy wszyscy według tej samej instrukcji – to każdy z nas narysował inną postać !  To tak, jak z emocjami – sytuacje, które nas spotykają mogą być przez każdego z nas inaczej odbierane. Wykonaliśmy również inne zadania w ramach tego modułu. Zorganizowaliśmy w naszej grupie Zielony Dzień. Obowiązywał oczywiście ubiór w kolorze zielonym. Ponadto wykonaliśmy zielone kotyliony i piekliśmy zielone muffinki. ☺ Namalowaliśmy także nasze portrety, z których powstała galeria cieni. Prace można oglądać na szkolnym korytarzu.