Kadra ZPO

W szkole opiekę nad uczniami i wychowankami sprawuje 52 nauczycieli i wychowawców. Są to nauczyciele z wieloletnim stażem pedagogicznym i posiadający tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Kadra zarządzająca:

mgr Ryszard Baszuk – dyrektor Ośrodka

mgr Mirosława Horzela-Skrzypek –wicedyrektor d/s MOW

mgr Tadeusz Leśko –wicedyrektor Ośrodka d/s SOSW

Nauczyciele:

 1. Augustyniak Marek
 2. mgr Bratek Mirosław
 3. mgr Chojecka Dorota
 4. mgr Dziergas Anna
 5. mgr Góra Anna
 6. mgr inż. Hajduk Bogdan
 7. mgr inż. Hajduk Ewa
 8. mgr Janicka Sylwia
 9. mgr Knet Karina
 10. mgr Kolender Danuta
 11. mgr Konobrocka – Mikulska Agnieszka
 12. mgr Kossakowski Sławomir
 13. mgr Kubiszok Ewa
 14. mgr Lepich Małgorzata
 15. mgr Maciaszczyk Alina
 16. mgr Podyma Andrzej
 17. mgr Podyma Małgorzata
 18. mgr Przybyłek-Prus Ewa
 19. mgr Reczek Joanna
 20. mgr Siciak Tomasz
 21. mgr Urbaniec Joanna
 22. mgr Walichowski Marek
 23. mgr inż. Zielińska Małgorzata

Wychowawcy internatu:

 1. mgr Adamska Anna
 2. mgr Baszuk Iwona
 3. mgr Botor Danuta
 4. mgr Gągalska – Straub Joanna
 5. mgr Grzeszczuk Paweł
 6. mgr Janik Agnieszka
 7. mgr Kamiński Marcin
 8. mgr Kita Aleksandra
 9. mgr Kremser – Kossakowska Dorota
 10. mgr Lejżak – Janiszewska Barbara
 11. mgr  Marczewska Ewelina
 12. mgr Martuszewska Izabela
 13. mgr Motyka Tomasz
 14. mgr Olejnik Danuta
 15. mgr Szajna Ewelina
 16. mgr Szymkowiak Marzena
 17. mgr Tryczyńska Joanna
 18. mgr Wieczorek Katarzyna
 19. mgr Witek Paweł

Uczniowie objęci są rewalidacją indywidualną oraz opieką

 1. mgr Anna Kremser-pedagog szkolny
 2. mgr Bacławska Danuta-pedagog szkolny
 3. mgr Murlowska Monika-psycholog
 4. mgr Piwowar Karolina-psycholog
 5. mgr Proczka-Śnieżek Zofia-psycholog
 6. mgr Wiener Anita-logopeda
 7. mgr Gruszkowska Ewelina-opieka w świetlicy

W Ośrodku zatrudnionych jest 31 pracowników administracji i obsługi.