Standaryzacja obiektu MOW

 

 

Przebudowa części budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy w ramach standaryzacji obiektu ETAP I

Zakres robót związanych z przebudową  pomieszczeń  sypialnianych i izb lekcyjnych wraz z przebudową części instalacji elektrycznej w  budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy obejmuje wykonanie:

  1. Robót ogólnobudowlanych w pomieszczeniach parteru i I piętra wraz z przebudową części instalacji elektrycznej

robót budowlanych,  uzupełniania tynków wewnętrznych, robót malarskich, dostawy i montażu stolarki drzwiowej, ułożenie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych

  1. Robót remontowych instalacji elektrycznej w zakresie wykonania:

oprzewodowania instalacji oświetlenia wraz z montażem lamp oświetlenia pomieszczeń, oprzewodowania  instalacji gniazd wtyczkowych 230 V wraz z montażem osprzętu, demontażu istniejącej instalacji elektrycznej, przebudowa,  montaż instalacji elektrycznej mająca wpływ na bezpieczeństwo użytkowania obiektu, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów ochronnych powykonawczych przebudowanych  instalacji.

Przebudowa części budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy w ramach standaryzacji obiektu II ETAP

Zostały wykonane roboty budowlane polegające na:

– zagospodarowanie pomieszczeń magazynowych na aneksy kuchenne umożliwiające samodzielne przygotowywanie posiłków przez wychowanków wraz z wyposażeniem

w meble kuchenne, duży sprzęt AGD

– dostosowaniu toalet na parterze i I piętrze do obowiązujących standardów,

– przebudowie istniejącej umywalni na parterze na łazienkę.

– wymiana instalacji elektrycznej