– projekty

Ścieżka sensoryczna „Ku lepszej przyszłości”.

Leśnickie Stowarzyszenie Integracyjne pozyskało pierwszy grant na wykonanie części zadania „Budowa ścieżki sensorycznej – Ku lepszej przyszłości.” Środki te udało się nam pozyskać z programu „Działaj Lokalnie”. Program realizuje Stowarzyszenie Kraina Św. Anny przy współpracy ze Stowarzyszeniem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Jego celem jest  aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez wspieranie finansowe projektów inicjujących współpracę mieszkańców wokół ważnych dla nich spraw.

A teraz parę informacji o naszym projekcie…

Ścieżka sensoryczna będzie

zlokalizowana przy Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy.

Cały projekt obejmuje utworzenie oryginalnej, ekologicznej oraz innowacyjnej pomocy edukacyjnej na powietrzu. Umożliwi ona korzystającym z niej uczniom odbieranie rzeczywistości wszystkimi dostępnymi zmysłami. Pełnić ma funkcję integracyjną – będą się tam odbywać zajęcia dla dzieci i uczniów pod opieką nauczyciela, a także zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych pod opieką pedagogów. Ścieżka sensoryczna daje możliwość jak najlepszego i jak najpełniejszego poznawania własnego ciała oraz doświadczenia interakcji pomiędzy ciałem i otoczeniem. Umożliwia kształtowanie orientacji w przestrzeni (nauka poruszania się w wyznaczonym kierunku, po różnego rodzaju podłożu). Ścieżka sensoryczna pomoże dzieciom lepiej odbierać świat, a także zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa. Układ dotykowy na którym w dużej mierze opiera się ścieżka ma wielki wpływ na fizyczne, psychiczne i emocjonalne zachowanie człowieka. Jest źródłem istotnych informacji dla świadomości własnego ciała, planowania motorycznego, dyskryminacji wzrokowej, języka, szkolnego uczenia się, bezpieczeństwa emocjonalnego i umiejętności społecznych. Ścieżka złożona będzie z odcinków zróżnicowanych pod względem podłoża. Korzystanie ze ścieżki umożliwi znaczną intensyfikację oddziaływań w zakresie procesów poznawczych i stymulacji sensorycznej, która nie jest w pełni możliwa do osiągniecia w trakcie zajęć organizacyjnych w szkole czy w domu.
Realizując projekt chcemy także promować naukę poprzez zabawę na świeżym powietrzu.

Po uzyskaniu wymaganych formalności mogliśmy rozpocząć prace przygotowawcze, które zaczęły się od szlifowania i malowania ogrodzenia oraz wyrównywania terenu. Mamy wielu wolontariuszy (pracowników naszej placówki), którzy w wolnym czasie, z ochotą i zapałem włączyli się w realizację projektu. Także nasi uczniowie pod czujnym okiem swoich opiekunów z chęcią wykonują powierzone im zadania.