Leśnickie Stowarzyszenie Integracyjne

Leśnickie Stowarzyszenie Integracyjne

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Status działalności: Podmiot aktywny
Data wpisu do KRS:17.12.2001

Rozpoczęcie działalności:17.12.2001

Sąd: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji podmiotu:

Prezes lub wiceprezes jednoosobowo lub dwóch innych członków zarządu działających łącznie. Wszelkie dokumenty wiążące stowarzyszenie pod względem finansowym oraz dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałami i dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym podpisuje prezes i upoważniony członek zarządu.

DANE ADRESOWE:

Kozielska 20
47-150 Leśnica, woj. opolskie

tel.: 48774615216
fax: 48774615216

NIP: 7561708214
REGON: 531313512
KRS: 0000073718

Konto:BS Leśnica 73 8907 0008 2001 0002 3360 0001

Osoby

Prezes zarządu:

Klaudia Jackowska

Wiceprezes zarządu:

Joanna Urbaniec

Sekretarz:

Maria Hajduk

Członek zarządu:

Ewa Katarzyna Kubiszok,

Tomasz Siciak,

Członek organu nadzoru:

Ryszard Witold Baszuk,

Dorota Kremser-Kossakowska,

Joanna  Reczek