Kreatywna matematyka

Uczniowie klasy 3 szkoły podstawowej wraz z wychowawczynią panią Anita Wiener biorą udział
Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym KREATYWNA MATEMATYKA.
Założeniem projektu jest innowacyjne i pomysłowe podejście do edukacji matematycznej poprzez wielozmysłowe poznawanie świata liczb, figur geometrycznych, działań oraz zagadnień matematycznych. 

Projekt składa się z ośmiu modułów:

  • Matematyka w przyrodzie 
  • Matematyka wokół nas  
  • Geometria ukryta w zabawie
  • Matematyczne układanki
  • Sensoryczna matematyka
  • Matematyczne kodowanie
  • Matematyka z jajem
  • Klocki matematyczne

Organizator przygotowuje po dwie propozycje zadań do wykonania z każdego modułu. Nauczyciel realizuje propozycje na zajęciach zgodnie z harmonogramem na dany miesiąc. Następnie przesyła fotorelację wraz z opisem przeprowadzonych zajęć i umieszcza ją na prywatnej grupie projektu w celu zatwierdzenia przez organizatora.

Tematyka zadań pozwala na ich realizację w sposób kreatywny oraz dostosowanie do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów.