Punkt Konsultacyjny dla Rodziców i Opiekunów

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna na najwyższym poziomie!!!

 

Prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny –
(77) 461 52 16 w. 38

——————————-

Oferujemy:

– porady;

– konsultacje;

– kierowanie do instytucji udzielających wsparcia;

– prelekcje w ramach spotkań z rodzicami;

– psychologiczne badania diagnostyczne na wniosek rodzica (opiekuna); wydajemy stosowne opinie.

W ramach Punktu pomocy udzielają:

Anna Kremser – pedagog. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz niedostosowaną społecznie.

Karolina Piwowar – psycholog, surdopedagog. Bogate doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami rozwojowymi (w tym dzieci i młodzieży z wadami słuchu).

Punkt Konsultacyjny przeznaczony jest dla rodziców i opiekunów wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Jego celem jest wspomaganie osób najbliższych naszym wychowankom w sytuacjach trudnych, konfliktowych, kryzysowych, ale także w tych codziennych, zwyczajnych. Nasz Ośrodek to placówka, gdzie dbamy o rodzinną atmosferę i bliski kontakt z każdym uczniem. Zindywidualizowane podejście do naszych wychowanków daje szansę na szybką reakcję w sytuacji, gdy potrzebne jest wsparcie.