Formy wypowiedzi pisemnych w myślograficznym wydaniu

INNOWACJA PROGRAMOWO-METODYCZNA:

FORMY WYPOWIEDZI

PISEMNYCH W MYŚLOGRAFICZNYM WYDANIU

Innowacja pedagogiczna realizowana w klasie 3 pl w roku szkolnym 2023/2024 została opracowana we współpracy
z Anną Krenc, Magdaleną Przybysz i Weroniką Grochowską (Edukreatywne S.C.).

Największym wrogiem skutecznej nauki jest zniechęcenie oraz brak motywacji do pracy! Tylko odpowiednio zmotywowany i zaangażowany uczeń jest w stanie sporo zapamiętać z zajęć, w których uczestniczy. Celem innowacji jest zapoznanie uczniów z elementami myślenia wizualnego, które może stanowić narzędzie mobilizujące uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy, porządkowania informacji oraz przedstawiania ich w kreatywny sposób. Obrazowe przedstawienie poznawanych treści ułatwi uczniom przyswajanie nowych informacji. Dzięki sketchnotingowi uczniowie chętniej sięgną po karty pracy proponowane przez nauczyciela. Taka forma pracy podczas zajęć wpływa na wzrost motywacji oraz kreatywności. Założeniem projektu jest zmienić myślenie o roli notatki, zapoznanie uczniów z założeniami sketchnotingu oraz wykorzystywanie myślenia wizualnego w codziennej pracy (tworzenie notatek podczas zajęć, samodzielne nauka z wykorzystaniem kart myślograficznych).

Celem innowacji jest wzrost poczucia odpowiedzialności za własny proces edukacyjny wśród uczniów. Ponadto, umiejętność odpowiedniego doboru treści oraz wizualizowania najważniejszych informacji stanowią kluczowe umiejętności przydatne nie tylko w procesie edukacyjnym.

Nauczyciel realizujący innowację – ANITA WIENER