Innowacja pedagogiczna 2017-2018

Innowacja pedagogiczna
” W świecie dźwięków”


Innowacja pedagogiczna „W świecie dźwięków”  realizowana jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w roku szkolnym 2017/2018. Obejmuje cykl 10 zajęć, których głównym celem jest kształtowanie wrażliwości słuchowej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Zaburzenia istniejące w sferze słuchowej ograniczają skuteczną interpretację bodźców płynących z otoczenia, co przekłada się na trudności w orientacji i utrudnia właściwe reagowanie w sytuacjach społecznych. Ma to duże znaczenie dla ogólnego samopoczucia i rozwoju samooceny. U uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym praca nad rozwijaniem sfery słuchowej ma szczególne znaczenie ze względu na ich znacznie osłabione możliwości analizy i interpretacji sygnałów płynących z otoczenia.

Tematyka odzwierciedla aktualne wydarzenia i rozwija zainteresowania uczniów np. święta, pory roku, warunki pogodowe, ważniejsze wydarzenia w szkole.