Leśnickie Stowarzyszenie Integracyjne            Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy          LEŚNICA

Witamy na stronie Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

Zespół Placówek Oświatowych to dwie jednostki:

  • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO–WYCHOWAWCZY przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY jest publiczną placówką resocjalizacyjno–rewalidacyjną dla dziewcząt w wieku 15-18 lat, które kierowane są z całej Polski na podstawie postanowień sądów rodzinnych.

ZPO Leśnica to niesamowite miejsce, w którym młodzi ludzie nie tylko zdobywają wiedzę, ale także uczą się żyć. Pod czujnym okiem wykwalifikowanych pedagogów zdobywają niezbędne umiejętności, a warsztaty szkolne, sale lekcyjne i gimnastyczne oraz internat usprawniają cały proces.

Doświadczenie zdobyte w naszej placówce nierzadko pozwala naszym wychowankom na normalne i szczęśliwe życie w społeczeństwie.

Kluczem do zrozumienia potrzeb podopiecznych jest ogromny bagaż doświadczeń, jaki posiada każdy z pedagogów. Tylko indywidualne podejście może to zagwarantować.