O NAS

Leśnickie Stowarzyszenie Integracyjne wpiera dzieci i młodzież będącą podopiecznymi Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy.

ZPO jest placówką edukacyjną do której uczęszczają dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie, z niepełnosprawnościami sprzężonymi – z gminy Leśnica jak i ościennych miejscowości, oraz niedostosowane społecznie – z terenu całej Polski.

Placówka stara się w znaczący sposób wpisać w środowisko lokalne i z zaangażowaniem pracuje na dobre imię szkoły.

Naszym głównym celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci, uwzględniając ich możliwości intelektualne, fizyczne, zainteresowania oraz pomoc rodzicom w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

Poprzez zaangażowanie naszych członków wspieramy podopiecznych w różnych przedsięwzięciach, na miarę możliwości finansowych stowarzyszenia.

Nasze plany …???

Dysponujemy ludźmi chętnymi do pracy, brak nam jednak

środków finansowych na realizację „naszych marzeń”.

Marzenia się spełniają, a żeby mogły się spełniać ogłaszamy różne akcje, bierzemy udział w przedsięwzięciach gminnych i lokalnych, wszystko po to aby „nie możliwe stało się MOŻLIWE”!