ERASMUS + 2016-2018


„Dla chcącego nic trudnego” Erazm z Rotterdamu 

czyli Erasmus + w ZPO w Leśnicy.


W dniach 21 – 23 września 2015r. w Luksemburgu doszło do spotkania beneficjentów programu Erasmus + „Europejski paszport zawodowy”.

Wzięli w nim udział koordynatorzy, a jednocześnie pomysłodawcy projektu z 7 szkół specjalnych:

1.Niemcy (Rudolstadt) – Foerderzentrum J.H. Pestalozzi

2.Niemcy (Schweich) – Levana Schule

3.Luksemburg (Echternach)- Centre d’Education différenciée Echternach

4.Czechy (Stribro) – Základní škola

5.Chorwacja (Pula) – Škola za odgoj i obrazovanje

6.Polska (Leśnica) – Zespół Placówek Oświatowych

7.Polska (Puck) – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Z ramienia ZPO reprezentowały nas koordynatorki Małgorzata Lepich i Ewa Przybyłek – Prus.

Idea projektu i sposób jego realizacji narodziły się w 2014r. w niemieckim Rudolstadt podczas realizacji programu „Comenius – Sport nie zna granic”.

Niebagatelnym powodem, dla którego nasza placówka bierze udział w projekcie jest dotychczasowa wzorowa współpraca ze szkołami partnerskimi, która została zawiązana w czasie poprzednich projektów (w latach 2008 – 2014r. 3 projekty Comenius).

Obecny projekt dotyczy szkoły zawodowej i gimnazjum i jest związany z orientacją i preorientacją zawodową.

Program Erasmus + został opracowany tak aby wspierać kraje uczestniczące w zakresie efektywnego wykorzystania kapitału społecznego oraz promowanie idei uczenia się przez całe życie.

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodzieży wchodzącej na rynek pracy i zapewnienie możliwości szkolenia oraz współpracy dla uczniów i nauczycieli.

Udział uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w takim przedsięwzięciu jest doskonałym sposobem na zapoznanie się z ofertą zawodową w Unii Europejskiej, zachęcenie do samodoskonalenia i uczenia się przez całe życie, a przede wszystkim otwartości na zmiany w życiu zawodowym i prywatnym, które w dzisiejszych czasach są nieuniknione.

W związku z tym każda szkoła goszcząca przygotowała inną dziedzinę zawodową i tak:

1. Leśnica, Puck (Polska)-  Agroturystyka i rolnictwo

2. Rudolstadt (Niemcy) – Ceramika

3. Schweich, Echternach (Niemcy/Luksemburg) – Uprawa winorośli

4. Stribro (Czechy)- Produkcja wełny, papieru i świec

5. Pula (Chorwacja) – Rybactwo

Dzięki udziałowi w tym projekcie uczniowie poszerzą swoją wiedzę na temat różnych zawodów, wzrośnie ich motywacja do dokonywania najlepszych wyborów w życiu.

Oprócz tego zostaną zacieśnione więzi między szkołami partnerskimi, rozwinie się współpraca, która łamie stereotypy i pozwala rozwijać się zarówno uczniom jak i nauczycielom, a także ukazuje Polskę jako kraj ludzi kreatywnych, otwartych, pracowitych i nie poddających się przeciwnościom. Pierwsza „mobilność”odbędzie się w Rudolstadt w dniach 29.05. – 06.06.2016r., gdzie zapoznamy się z zawodem ceramika.

Terminy spotkań:

30.05.2016 – 03.06.2016 Rudolstadt (Niemcy) – Ceramika
26.09.2016 – 30.09.2016 Schweich, Echternach (Niemcy / Luksemburg) – Uprawa winorośli
15.05.2017 – 19.05.2017 Stribro (Czechy)- Produkcja wełny i papieru
12.06.2017 – 14.06.2017 Puck (Polska) – Ewaluacja projektu
25.09.2017 – 29.09.2017 Leśnica, Puck (Polska)- Agroturystyka i rolnictwo
04.06.2018 – 08.06. 2018 Pula (Chorwacja) – Rybactwo
18.06.2018 – 20.06.2018 Rudolstadt (Niemcy) – Zakończenie, ewaluacja projektu

 

Koordynatorki projektu:

Małgorzata Lepich

Ewa Przybyłek-Prus