KADRA

Kadrę Leśnickiego Stowarzyszenia Integracyjnego tworzą pracownicy pedagogiczni i administracyjno-obsługowi związani z Zespołem Placówek Oświatowych w Leśnicy.

Wspieramy stowarzyszenie szerokim wachlarzem kompetencji i umiejętności, wolnym  czasem,  zapałem do pracy i chęcią pomocy naszym podopiecznym.