Kontakt LSI

Adres do korespondencji:

Leśnickie Stowarzyszenie Integracyjne

ul. Kozielska 20

47-150 Leśnica

e-mail: stowarzyszenie@zpolesnica.pl

Telefony:

Prezes: Klaudia Jackowska 695 152 999

Wiceprezes: Joanna Urbaniec 694 247 291

Sekretarz: Maria Hajduk 600 244 768