Innowacja pedagogiczna 2015-2016

Innowacja pedagogiczna „Poznajmy historię naszej szkoły”, realizowana w Zespole Placówek Oświatowych od marca 2015r., jest przeznaczona dla naszych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Autorkami i realizatorkami programu są Karolina Piwowar – psycholog oraz Anita Wiener – logopeda. Innowacja ma na celu rozwijanie kompetencji poznawczych, emocjonalnych i społecznych z naciskiem na sferę językową, obejmującą zarówno rozumienie, jak i mówienie. Wieloletnia tradycja i sięgająca XIX wieku historia naszej placówki stały się inspiracją do zaangażowania uczniów w odkrywanie śladów przeszłości.

Życie osób z niepełnosprawnością intelektualną jest nierozerwalnie związane z obecnością innych ludzi ze względu na wsparcie, które oni gwarantują. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych, wymagających komunikacji i skutecznego współdziałania jest więc, obok rozwijania samodzielności, najskuteczniejszym przygotowaniem uczniów do przyszłego życia.

Dotychczas w ramach innowacji odbyły się następujące zajęcia:

1.Przedstawienie tematyki projektu, zapoznanie uczniów z materiałami dotyczącymi historii szkoły (książki, kroniki, albumy, stare fotografie), dyskusja na temat ulubionych miejsc w szkole.

2.Wycieczka do biblioteki miejskiej w celu wyszukiwania informacji (księgozbiór, internet) o historii naszej placówki.

3.Spacer po terenie Ośrodka pod hasłem „Nasza szkoła dawniej i dziś”, wykonanie dokumentacji fotograficznej.

4.Spotkanie z emerytowanym nauczycielem poprzedzone przygotowaniem do dyskusji oraz samodzielnym opracowaniem przez uczniów pytań
do wywiadu.

5.Wykonanie dowolną techniką wspólnej pracy plastycznej na temat „Nasza szkoła dziś”, prezentacja i omówienie na forum grupy.

6.Przygotowanie plakatów pod hasłem „Odkrywamy historię naszej szkoły”.

Zakończenie realizacji innowacyjnego programu „Poznajmy historię naszej szkoły” jest zaplanowane na czerwiec tego roku. Do tego czasu uczniów czeka jeszcze wiele atrakcji i fascynujących odkryć.