Wirtualne podróże edycja II

 

 

 

 

 

Innowacja pedagogiczna

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

„WIRTUALNE PODRÓŻE”

Edycja II – 2022/2023

 

Uczniowie klas: 3 pl, 5 pu, 7 pu oraz 8 pu Szkoły Podstawowej Nr 1 biorą udział w II edycji międzynarodowego projektu edukacyjnego „Wirtualne Podróże”, autorstwa Sabiny Piłat. Jest to międzynarodowa inicjatywa skierowana do placówek o charakterze edukacyjnym położonych na terenie Polski lub działających poza jej granicami. Projekt ma na celu pobudzenie aktywności poznawczej dzieci poprzez udział we wspólnych działaniach. Zachęcić do zdobywania wiedzy o świecie i świadomego podróżowania. Zakłada wykonanie trzech zadań obowiązkowych: 

  1. stworzenie grupowej mapy świata dowolną techniką, nazwanie kontynentów i oceanów; 
  2. prowadzenie przez każde dziecko własnego “Albumu Wirtualnego Podróżnika” lub “Albumu Wirtualnej Podróżniczki”;
  3. zorganizowanie Lekcji lub Spotkania podróżników dla zaproszonych gości (uczniowie innej klasy, rodzice, nauczyciele, dzieci przebywające w placówce itp.) prowadzonej przez dzieci; 

oraz czterech zadań dodatkowych wybranych spośród zaproponowanych przez autorkę projektu zawierających się w jednym z czterech kręgów:

– Moja miejscowość,

– Mój kraj,

– Mój kontynent,

– Mój świat.

Udział w projekcie zakłada kształtowanie postawy otwartości wobec świata i ludzi, poprzez poznanie geografii, przyrody, funkcjonowania społecznego i kultury różnych części świata. Jego integralną częścią jest uczestnictwo w lekcjach na żywo, w czasie których organizatorka dzieli się autentycznymi doświadczeniami z podróży po świecie. Ma także na celu stworzenie sieci wzajemnej współpracy, poprzez wspólne uczestnictwo w działaniach i wymianę pocztówkową. W trakcie trwania projektu dzieci będą rozwijać swoją wiedzę o świecie oraz z pomocą opiekunów dzielić się nią z innymi.