MOW

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Leśnicy, jest publiczną placówką  resocjalizacyjno – rewalidacyjną dla dziewcząt w wieku 14-18 lat, które kierowane są z całej Polski na podstawie postanowień sądów rodzinnych. Realizuje swoje zadania w formie ciągłej, gdyż jest to placówka całoroczna. Wspiera w rozwoju i wychowuje młodzież, szczególnie taką, która znajduje się w sytuacji kryzysowej.  W swoich działaniach zmierza do realizowania nadrzędnych celów wychowania resocjalizującego opartego na poszanowaniu praw i godności młodego człowieka.