Umiem pomagać

„Pierwsza pomoc, prawda jest taka,

 to sprawa ważna, nie byle jaka.

Odmówić pomocy, to jest kryminał,

 więc nigdy o tym nie zapominaj”

Dnia 28 września 2017 r. odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas młodszych. Najważniejszym celem spotkania było uświadomienie uczestnikom, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Podczas warsztatów dzieci przypomniały sobie najważniejsze telefony alarmowe służb ratowniczych w Polsce, właściwy sposób wezwania pomocy oraz oceny poszkodowanego. Aby łatwiej było zapamiętać kolejność wykonywanych czynności w trakcie udzielania poszkodowanemu pierwszej pomocy uczniowie ćwiczyli na fantomach. Uczestnicy warsztatów samodzielnie wykonywali apteczki. Na koniec wszyscy otrzymali podręcznik do nauki pierwszej pomocy.