Grosz do grosza, a będzie kokosza

W roku szkolnym 2021/2022 nasza placówka po raz pierwszy wzięła udział w XXII edycji akcji „Góra grosza”. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzeniu takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź na  tworzeniu takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele bardzo chętnie zaangażowali się w zbiórkę. Organizatorami akcji są: J. Reczek, J. Urbaniec i A. Wiener.