„TYDZIEŃ DLA PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH”

Miniony tydzień był – w naszej placówce – tygodniem, w którym więcej czasu i uwagi poświęciliśmy dla profilaktyki chorób zakaźnych. Zgodnie z terminarzem uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w spotkaniach dotyczących tej właśnie tematyki: PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH.

W trakcie zajęć poruszano zagadnienia:

– czy jest profilaktyka i jakie są jej sposoby?

– czym jest szczepienie i na jakie choroby zakaźne możemy się zaszczepić?

– drogi przenoszenia drobnoustrojów chorobotwórczych

 

Materiały do spotkań przygotowali i zajęcia prowadzili nauczyciele Ewa Hajduk i Sławomir Kossakowski. Różne formy realizacji zajęć (filmy edukacyjny, ulotki, układanki, plastyka  sensoryczna)  pozwoliły na aktywizację dzieci i młodzieży oraz przyswojenie wiedzy w ciekawy sposób.

Serdeczne podziękowania kierujemy do uczniów naszej placówki, którzy byli bardzo zaangażowani i aktywni w zajęciach. Był to z pewnością tydzień, który uświadomił młodym uczniom, jak ważny jest zdrowy styl życia, dbanie o własne bezpieczeństwo i odpowiedzialność za własne wybory.

 

Wszystkie spotkania odbywały się w bibliotece szkolnej.

Zajęcia przygotowane zostały przez Samorząd Szkolny i bibliotekę.