XIX Wojewódzki Konkurs Gier Logicznych

„Istota konkursu sprowadza się do tego

by o zwycięstwie decydowała siła umysłu”.
Wzorem lat ubiegłych Małgorzata i Andrzej Podyma zorganizowali XIX Wojewódzki Konkurs Gier Logicznych. Celem Konkursu było propagowanie umiejętności logicznego myślenia wśród młodzieży szkolnictwa specjalnego. Dnia 24 listopada 2022r. W Leśnicy spotkali się uczniowie szkół specjalnych województwa opolskiego z Nysy, Kędzierzyna – Koźla, Kluczborka, Głogówka oraz Leśnicy. W Konkursie wzięło udział 13 uczniów, którzy mieli do rozwiązania 12 zadań opracowanych przez organizatorów a opartych na umiejętności logicznego myślenia. Po rozwiązaniu wszystkich zadań komisja wyłoniona wśród opiekunów przyznała trzy pierwsze miejsca dla najlepszych a pozostali uczniowie dostali wyróżnienia. Uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród wszyscy zasiedli do słodkiego wspólnego poczęstunku, który przygotował Pan Rafał Domeredzki z Piekarni Osiedlowej w Strzelcach Opolskich.
Sponsorami tegorocznego XIX Wojewódzkiego Konkursu Gier Logicznych byli:
*Program edukacyjny Erasmus +
*Szkoła Nauki Jazdy „Leśnica” w Leśnicy