XVII Wojewódzki Konkursu Wiedzy Informatycznej zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach.

Dnia 5 marca 2019r odbył się już XVII Wojewódzki Konkursu Wiedzy Informatycznej zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach. Wzięli w nim udział uczniowie z placówek szkolnictwa specjalnego z naszego województwa. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną oraz umiejętnością wykorzystania teorii w praktyce – pracując przy komputerze. Dobór pytań i ćwiczeń obejmował swym zakresem wiadomości z zakresu pozyskiwania i umiejętnego wykorzystywania informacji z użyciem dostępnego oprogramowania.
Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy reprezentowali Wiktoria Karczmarzyk i Rafał Lott. Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami podczas wykonywania zadań konkursowych. Uczniów do Konkursu przygotowała Małgorzata Podyma – nauczyciel informatyki.