Przyroda z klasą. Czy wiesz, jak żyje jeż?

Uczniowie klasy 1,3 pl w roku szkolnym 2022/2023 wzięli udział w projekcie edukacyjnym Uniwersytetu Dzieci w Klasie – PRZYRODA Z KLASĄ. CZY WIESZ, JAK ŻYJE JEŻ ? Projekt składał się z 2 etapów: lekcji na rozgrzewkę oraz lekcji tematycznych – związanych z głównym tematem projektu.

W trakcie realizacji projektu uczniowie poznali prawa panujące w naturze oraz przekonali się, jaki wpływ ma na nią człowiek. Prowadzili proste obserwacje przyrodnicze, wykonywali doświadczenia i samodzielnie wyciągali wnioski. Przekonali się, dlaczego warto szanować przyrodę. Lekcje były oparte na Metodzie Pytań i Doświadczeń. Metoda ta uczy pracować projektowo oraz rozwija myślenie naukowe, oparte na stawianiu pytań, planowaniu procesu badawczego i wyciąganiu wniosków z przeprowadzonych doświadczeń.