DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2019 „DZIAŁAJMY RAZEM!”

Dnia 20 lutego 2019r. obchodziliśmy w naszym internacie Dzień Bezpiecznego Internetu, imprezę, która na stałe zagościła w harmonogramie przedsięwzięć organizowanych w SOSW.

Jak podkreślają pomysłodawcy inicjatywy DBI na stronie saferinternet.pl, „W tym roku, przez hasło „Działajmy razem!”, organizatorzy DBI zwracają szczególną uwagę na potrzebę współpracy i powszechnego zaangażowania rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów, dostawców treści i usług internetowych w działania podnoszące poziom bezpieczeństwa dzieci online. Podkreślają, iż przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, czy szkodliwe treści w sieci, wymaga zarówno profesjonalnego zaangażowania specjalistów z różnych sektorów i branż, jak i uważnego kontaktu z dzieckiem rodziców, nauczycieli i innych bliskich mu osób.”

W związku z faktem, że internet to nieodłączny element życia każdego nastolatka, wychowawcy zorganizowali spotkanie profilaktyczno-edukacyjne, mające na celu uświadamianie młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów sieci oraz uwrażliwianie na problem cyberprzemocy oraz hejtu w internecie. W tym celu przeprowadziliśmy zajęcia z wykorzystaniem scenariusza opartego na przygodach fikcyjnej postaci Fejsmena. Młodzież obejrzała filmiki edukacyjne, których głównym bohaterem jest w/w Fejsmen i które poruszają różne, najczęściej pojawiające się problemy w związku z korzystaniem z mediów społecznościowych tj. Facebook, Snapchat, Instagram itp. Następnie omówiliśmy wszystkie przedstawione sytuacje i wspólnie szukaliśmy konstruktywnych i bezpiecznych rozwiązań. W celu podsumowania naszych zajęć wspólnie stworzyliśmy plakat przedstawiający zbiór najważniejszych zasad bezpiecznego korzystania z internetu, na którym każdy z wychowanków „podpisał się” odciskiem palca ( co jest równoznaczne z tym, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad ). Zajęcia były bardzo ciekawe, wzbudziły duże zainteresowanie oraz zaangażowanie wychowanków, którzy chętnie dzielili się własnymi doświadczeniami związanymi z aktywnością w mediach społecznościowych.

Poza udziałem w zajęciach wychowankowie internatu przygotowali wspólnie z wychowawcami gazetki edukacyjne na temat bezpieczeństwa w sieci, które wywieszone są na korytarzu internatu SOSW.

Czekamy już na kolejną, przyszłoroczną inicjatywę związaną z Dniem Bezpiecznego Internetu 🙂