70 lat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leśnicy

11 października Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Leśnicy obchodził swoje 70- lecie.  Nasza placówka to ważny punkt na mapie opolskiego szkolnictwa specjalnego, którego  dzieje  sięgają  II połowy XIX wieku. Obchodzony niedawno jubileusz był okazją do przypomnienia niezwykłych dziejów Ośrodka.

Decyzję o ulokowaniu w Leśnicy Zakładu Opiekuńczego podjęło w 1865 roku Towarzystwo dla Wychowania i Nauczania Dzieci Upośledzonych Umysłowo Górnego Śląska. W październiku 1871 roku nastąpiło oficjalne  otwarcie Prowincjonalnego Zakładu Opiekuńczo – Wychowawczego, początkowo mające siedzibę w innym niż obecnie miejscu. Od początku rozwijano tu kształcenie zawodowe. Kształcono  w zawodach szewca, krawca, malarza pokojowego, stolarza, murarza, zbrojarza, betoniarza, ogrodnika, a także w zawodach dziś już niespotykanych, takich jak szczotkarz, introligator czy wikliniarz. Nieprzerwanie od początku swojego istnienia w Ośrodku funkcjonował internat, dzięki któremu do szkoły zjeżdżali uczniowie z różnych, nawet odległych regionów. Świadczą o tym nazwy grup wychowawczych w internacie, niektóre funkcjonujące po dziś dzień: Gdynia, Wrocław, Strzelce, Wisła, Huta. Ośrodek był w pełni samowystarczalny; na jego terenie znajdowała się piekarnia, kotłownia, kuchnia, pralnia oraz duże gospodarstwo rolne. Powojenna historia Ośrodka zaczęła się dokładnie 70 lat temu – w 1948 roku, kiedy Kuratorium Oświaty w Katowicach podjęło decyzję o reaktywowaniu w Leśnicy szkolnictwa specjalnego. Oficjalne otwarcie Państwowego Zakładu Wychowawczego w Leśnicy nastąpiło w 15 października 1948 roku. Swą nazwę placówka zmieniła w 1962 roku; od tamtej pory nosi nazwę: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

W ciągu swojej 70-letniej historii  szkołę ukończyło 7 709 uczniów. Na przestrzeni tych lat pracowało tu  630 pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Bez wątpienia Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zajmuje szczególne miejsce we wspomnieniach i życiorysach wielu osób.

Uroczystość, która odbyła się 11 października, była więc niezwykłą okazją do wspomnień, refleksji i spotkań po latach. Tego dnia wraz z uczniami i pracownikami Ośrodka świętowało wielu znakomitych gości w osobach: Ks. Biskupa Rudolfa Pierskały, Starosty Strzeleckiego Józefa Swaczyny, Burmistrza Leśnicy Łukasza Jastrzębskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty Michała Sieka, Członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego Waldemara Gaidy, Wiceburmistrza Leśnicy Andrzeja Iwanowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Strzeleckiego Stanisława Krawca, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Strzeleckiego Zdzisława Ćwieląga, Skarbnika Powiatu Strzeleckiego Jolanty Drochomireckiej, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy Józefa Garbacza, Dyrektora Pracy Arcelor Mittal Oddział Zdzieszowice Józefa Bukowińskiego, Prezesa Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu Wiesława Misia, Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu Lesława Tomczaka, Prezesa Klubu Ekologicznego Ziemi Leśnickiej Waleriana Janiszewskiego. Podczas uroczystości obecni byli także byli dyrektorzy i wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Opolu, rodzice naszych uczniów, absolwenci, przyjaciele oraz sponsorzy Ośrodka. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody Starosty oraz listy gratulacyjne dla osób, które otrzymały medale za długoletnią służbę. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Ryszard Baszuk wręczył podziękowania w formie tytułu honorowego „Przyjaciela Ośrodka” osobom w sposób szczególny wspierającym działalność placówki. Podczas uroczystości wręczono także Nagrody Dyrektora nauczycielom i wychowawcom Zespołu Placówek Oświatowych  z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Po części oficjalnej uczniowie oraz nauczyciele wspólnie wystąpili w programie artystycznym, którego motywem przewodnim była podróż w przeszłość Ośrodka. Nie mogło więc zabraknąć przywołujących wspomnienia piosenek harcerskich, orkiestry dętej oraz inscenizacji i widowiskowych tańców. W finale występu uczniowie wraz z nauczycielami i wychowawcami zaśpiewali nostalgiczny utwór Wojciecha Młynarskiego „Jeszcze w zielone gramy”, a całość zakończyła się wspólnym tańcem na scenie.

Uroczystość 70 –lecia Ośrodka była okazją do spotkań po latach, wspomnień  i wspólnej zabawy. Niezwykła atmosfera tego wydarzenia nasuwa refleksję, że pomimo upływu czasu, niezmienne pozostają wartości, które na przestrzeni lat były i nadal są w Ośrodku najważniejsze – wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka.