„Erasmus +” – nowy projekt w SOSW

„ Rozwijanie osobowości uczniów przy pomocy aktywizowania w czasie wolnym” .

Beneficjenci biorący udział w spotkaniu w Czeskim Krumlowie w dniach 17– 19. 09. 2018 r. zainicjowali nowy projekt z programu Erasmus + ,

w którym bierze udział nasza szkoła.

Głównymi celami projektu są:

  1. Aktywizacja uczniów
  2. Integracja europejska
  3. Poznanie różnych możliwości spędzania czasu wolnego
  4. Rozwijanie osobowości uczniów, sprawności fizycznej i umysłowej
  5. Czerpanie radości z uczestnictwa we wspólnocie i obcowanie z kulturą i sztuką
  6. Zachęcanie do korzystania z czasu wolnego w sposób społecznie aprobowany

Czechy 17 – 19.09. 2018 r.

Chorwacja 15 – 19. 10. 2018 r.