WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ORAZ WYBÓR RZECZNIKA PRAW UCZNIA

W dniu 19 września 2017r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci, ubiegający się o miejsce w Radzie Samorządu Uczniowskiego, zaprezentowali przygotowane wcześniej plakaty wyborcze. Dodatkowo wychowawcy klas zareklamowali swojego ucznia. Wybory odbyły się w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim i tajnym, a nad prawidłowym przebiegiem czuwała powołana przez Samorząd Uczniowski Komisja Wyborcza w składzie: Pan Mirosław Bratek, Pani Anita Wiener oraz uczennica Ewelina Szmuk. Głosujący otrzymali od komisji wyborczej dwie karty do głosowania (1- dotyczyła wyborów do Samorządu, 2- wyboru Rzecznika praw ucznia). Komisja wyborcza na podstawie ważnych kart ustaliła następujące wyniki głosowania:

1. Kamila Blaucik – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

2. Paweł Mieszczyński – zastępca przewodniczącego

3. Michał Rak i Marysia Siemiątkowska- członkowie

Rzecznikiem Praw Ucznia została wybrana Pani Małgorzata Lepich.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Samorząd Uczniowski