Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Czy to obcy na ulicy, 

Czy ktoś bliski w szkole, w domu, 

Może już na ciebie liczyć. 

Wiesz co zrobisz: wezwiesz pomoc. 

Działaj, jak cię nauczono, 

Gdy ratujesz życie komuś 

Bądź spokojny. 

Nie bój się, wiedzę masz, 

Odrzuć strach, wiedzę chwyć,  

Przecież człowiek dzięki tobie 

Może żyć! 

 

Dnia 18 października 2018 roku uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych oraz klas szkoły przysposabiającej do pracy wzięli udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy spotkania przypomnieli sobie kolejność czynności wykonywanych w trakcie udzielania poszkodowanemu pierwszej pomocy. Dowiedzieli się również, że nawet skomplikowanie brzmiąca resustytacja to w rzeczywistości kilka prostych czynności, które prawidłowo wykonane mogą uratować komuś życie. Zwrócono uwagę, jak ważne jest sprawne działanie oraz zachowanie spokoju i opanowania podczas ratowania komuś życia.