“BAJKI I BAŚNIE – H.CH.ANDERSEN”

Klasy 1, 3 Pl; 6-8 PU oraz 2-3 e rozpoczęły realizację projektu „Bajki i Baśnie – H. Ch. Andersen”.

Bajki i baśnie stanowią wspaniałą metodę t

erapeutyczną. Poprzez pryzmat bajek i baśni dziecko poznaje świat, doświadcza bycia w różnych środowiskach. Zapoznaje się z celami, do których dąży człowiek, poznaje sens egzystencji, uczy się wzorów zachowań, poznaje normy moralne, które są oczekiwane i nagradzane, doskonali swój język. Mówiąc prawidłowo i dysponując bogatszym słownictwem, uczeń będzie chętniej wypowiadał się na forum klasy i sprawniej przekazywał wiadomości.
Bajki i baśnie stanowią również bogate źródło do inspiracji twórczości plastycznej.  Tworząc plastyczne dzieła, uczeń wypowiada po swojemu własne myśli, przeżycia i odczucia, od

słania cechy swojej osobowości. Ekspresja plastyczna umożliwia wyrażanie przeżyć, których nie był w stanie wyrazić słowami.
Dzięki bajkom i baśniom młody człowiek zaspokaja swoje potrzeby psychiczne – poczucie, że jest kochane, akceptowane i bezpieczne. Bajki i baśnie dają mu wsparcie, poczucie siły i nadzieję. Dzięki czytaniu oraz słuchaniu tej pięknej literatury uczeń staje się lepszy, bogatszy wewnętrznie i pragnie aby nad całym światem triumfowało dobro i sprawiedliwość.
Wyobraźnia, fantazja, spostrzegawczość, pamięć, myślenie, mowa, a przede wszystkim uczucia – oto jak rozległe jest oddziaływanie bajek i baśni. A ponieważ są one bardzo lubiane, stają się ważnym środkiem wychowawczym współczesnego człowieka.

Na pierwszych zajęciach uczniowie poznali postać Hansa Christiana Andersena oraz ciekawostki z jego życiorysu. Następnie przystąpili do wykonania zadań plastycznych: wykonali postać pisarza, z ułożonych puzzli formowali obrazy przedstawiające wybrane baśnie autora, następnie kolorowali wybraną przez siebie metodą (kredki, mazaki) obrazki związane z twórczością pisarza.

Uczniowie z zaciekawieniem i zainteresowaniem wykonywali powierzone im zadania.

Następna relacja już niedługo!

Do zobaczenia.