Wiosenny koncert – kolejne zajęcia w ramach innowacji pedagogi

W tym miesiącu zajęcia w ramach innowacji odbyły się w klimacie muzyki poważnej. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali klasycznych utworów Bacha, Schuberta i Chopina, przy okazji ucząc się, jak zachować się w trakcie koncertu. Korzystając z nadejścia wiosny, uczestnicy mieli zadanie polegające na wyobrażeniu sobie symboli i pierwszych oznak wiosny, a swoje wyobrażenia przedstawiali w formie pracy plastycznej.