Narodowe Czytanie 2022 w MOW Leśnica

W sobotę 3 września w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym odbyła się akcja Narodowego Czytania 2022 „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.
W czasie tegorocznej odsłony uczniowie, nauczyciele i wychowawcy czytali fragmenty poezji pochodzących z „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, które wybrała polonistka Pani Ewa. Organizator spotkania bibliotekarz Pan Sławek poinformował zgromadzonych, że Prezydent Andrzej Duda wybrał ten utwór, chcąc uczcić dwusetną rocznicę jego wydania oraz podkreślić fakt, iż „wyznaczył on początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla nowej epoki jednym z najważniejszych punktów odniesienia”.
Całe wydarzenie przebiegło w nastrojowej atmosferze , na stole stały kwiaty i paliły się świece, a w tle było słychać muzykę.
Jest to działanie, które na stałe weszło w nasz szkolny kalendarz imprez i ma szczególny wymiar dla poziomu czytelnictwa, a promowanie go jest naszym nadrzędnym celem.