„Hipoterapia jako metoda stymulująca wszechstronny rozwój uczniów zmagających się z nipełnosprawnościami”

W ramach innowacji pedagogicznej „Hipoterapia jako metoda stymulująca wszechstronny rozwój uczniów zmagających się z niepełnosprawnościami” w roku szkolnym 2021/2022 dla 10 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Leśnicy przeprowadzone zostały zajęcia z hipoterapii. Zajęcia te odbyły się na terenie Ludowego Klubu Jeździeckiego „Na Wyspie” przy Stadninie Koni Na Wyspie w Kędzierzynie-Koźlu. Zadanie to zostało zrealizowane przy pomocy środków z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu-
PFRON

Formy zajęć: hipoterapia na koniu, różne zadania gimnastyczne na koniu poruszającym się stępem, psychopedagogiczna jazda konna, terapeutyczna jazda konna, rekreacyjna jazda konna dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzone były zazwyczaj przez 2 osoby ze
względu na różnorodność przekazywanych treści oraz bezpieczeństwo (1 instruktor hipoterapii i 1 asystent) i posiłkowały się wiedzą i doświadczeniem instruktora jazdy konnej z doświadczeniem zawodowym.

Na czym polega hipoterapia?

Hipoterapia jest jedną z form rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Polega ona na stymulacji rozwoju psychoruchowego dziecka poprzez jazdę konną. Hipoterapia przynosi bardzo dobre efekty, jest wyjątkową i niepowtarzalną metodą usprawniania niepełnosprawnych dzieci oraz osób dorosłych dzięki obecności konia- współterapeuty. Dzięki kontaktom dziecka z koniem jako naturalnym otoczeniem terapeuta może pracować nad rozwijaniem możliwości ruchowych dziecka, poprawą kontaktu emocjonalnego, a także stymulacją jego funkcji poznawczych.
Wyjątkowość i uniwersalność hipoterapii polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, zmysłowym, psychicznym i społecznym. Jest to więc terapia która łączy elementy rehabilitacji ruchowej, edukacji i socjalizacji, a co za tym idzie daje szerokie spectrum działania niemożliwe do osiągnięcia innymi metodami rehabilitacji (najnowsze dane reprezentowane podczas zeszłorocznej międzynarodowej konferencji „Hipoterapia – teoria, praktyka, możliwość 25 lat później”). Hipoterapia jest także jedyną z nielicznych terapii „bez bólu” i osobom niepełnosprawnym przynosi wiele radości i jest miłą odskocznią od codziennych zajęć. Wyróżniamy kilka form hipoterapii, aby móc pomóc i sprawić radość jak największej liczbie osób niepełnosprawnym. Pierwsza z nich jest terapia ruchem konia. Jest to forma terapii gdzie osoba w sposób bierny jest podatne ruchom konia i nie wykonuje żadnych ćwiczeń. Dlaczego wiec samo „siedzenie na koniu” jest uznawane za formę rehabilitacji.
Stało się to dlatego, ze wzorzec ruchu grzbietu konia jest bardzo zbliżony do wzorca ruchu miednicy idącego, w sposób prawidłowy człowieka.