Akcja – Segregacja – „Sprzątanie Świata” 2018

Dnia 18.09.2018 roku mieszkańcy internatu SOSW tradycyjnie wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”, które w bieżącym roku odbyło się pod hasłem „Akcja – Segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”.

Jak co roku postanowiliśmy dokładnie oczyścić ze śmieci teren naszego Ośrodka oraz trawniki sąsiadujące bezpośrednio z ogrodzeniem naszej placówki. Młodzież zebrała kilka worków różnych śmieci, następnie „pod okiem” wychowawców zadbała o prawidłową segregację znalezionych odpadów, wśród których najwięcej było plastikowych butelek i opakowań po słodkościach.

Omówiliśmy problem powiększającej się liczby śmieci w Polsce i na świecie oraz znaczenie segregacji odpadów oraz recyklingu dla zachowania czystości na Ziemi. Ponadto przypomnieliśmy sobie gdzie należy składać odpady niestandardowe, tj. telefony komórkowe, zużyte baterie czy przeterminowane lekarstwa, nienadające się do użycia. Młodzież naszego Ośrodka wykazała się należytą wiedzą oraz odpowiedzialnością za czystość i estetykę w najbliższym otoczeniu, kierując się zasadą „myśl globalnie-działaj lokalnie” , że robiąc coś dobrego dla środowiska w którym żyjemy na co dzień, jednocześnie możemy zrobić coś pozytywnego dla świata.

Po ciężkiej pracy przyszedł czas na relaks i zabawę przy ognisku i pieczonej kiełbasce. Popołudnie i wieczór minęły w bardzo pozytywnej i wesołej atmosferze, które miejmy nadzieję zaowocują efektywnym i niezapomnianym rokiem szkolnym 2018/2019 🙂