XIV Wojewódzki Konkurs Gier Logicznych

„Istota konkursu sprowadza się do tego
by o zwycięstwie decydowała siła umysłu”

Wzorem lat ubiegłych Małgorzata i Andrzej Podyma przy wsparciu dyrekcji ZPO w Leśnicy zorganizowali XIVWojewódzki Konkurs Gier Logicznych. Celem Konkursu było propagowanie umiejętności logicznego myślenia wśród młodzieży szkolnictwa specjalnego.Dnia 22 listopada 2016r. w Leśnicy spotkali się uczniowie szkół specjalnych województwa opolskiego z Krapkowic, Głubczyc, Prudnika, Głogówka, Kędzierzyna – Koźla orazLeśnicy. W Konkursie wzięło udział 21 uczniów, którzy mieli do rozwiązania 13 zadań opracowanych przez organizatorów a opartych na umiejętności logicznego myślenia. Po rozwiązaniu wszystkich zadań komisja wyłoniona wśród opiekunów przyznała trzy pierwsze miejsca dla najlepszych a pozostali uczniowie dostali wyróżnienia.
Uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody, które wręczał dyrektor SOSW Leśnica Ryszard Baszuk.Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród wszyscy zasiedli do wspólnego obiadu, który przygotowały panie kucharki z SOSW w Leśnicy.
Sponsorem tegorocznego XIV Wojewódzkiego Gier Logicznych była:

  • Szkoła Nauki Jazdy „Leśnica” w Leśnicy

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, a tym, którzy przyczynili się do zorganizowania Konkursu serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy Konkursu
Małgorzata i Andrzej Podyma