X Regionalny Sejmik Ekologiczny Gminy Leśnica

21 kwietnia 2016 roku uczniowie SOSW w Leśnicy uczestniczyli w X Regionalnym Sejmiku Ekologicznym zorganizowanym w tym roku pod hasłem „Przyroda dla Pokoleń – Pokolenia dla Przyrody” przez Szkołę Podstawową w Leśnicy. Głównym zadaniem tego projektu jest edukacja młodego pokolenia gminy Leśnica na rzecz zrównoważonego rozwoju. Delegacja naszej placówki, którą stanowili uczniowie Szkoły Podstawowej i Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego przygotowała i przedstawiła plakat wskazujący miejsca dzikich wysypisk na terenie Gminy Leśnica wraz dokumentacją fotograficzną oraz APEL DO LUDZI, w którym uczniowie zawarli prośbę do mieszkańców gminy o dbanie o środowisko naturalne.

Po prezentacjach szkól z terenu gminy Leśnica uczestnicy mogli pobawić się w strażaków, skorzystać z atrakcji parku miejskiego w Lesnicy oraz poczęstować się smacznym domowym bigosem.