Śladami wojennych losów przodków

Dnia 23 listopada 2016r. uczniowie klas II – III Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Leśnicy uczestniczyli w wycieczce do Łambinowic, gdzie zwiedzali Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Uczniowie uczestniczyli w prezentacji i warsztatach pod hasłem Z poradnika genealoga – śladami wojennych losów przodków. Podczas tych zajęć dowiedzieli się w jaki sposób tworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny oraz jak gromadzić informacje o przodkach. Następnie wraz z przewodnikiem w salach muzealnych oglądali zdjęcia, dokumenty, przedmioty codziennego użytku oraz odzież zachowaną z czasów wojny.  Po zwiedzeniu ekspozycji muzealnych nastąpił czas na zwiedzanie miejsc pamięci narodowej oraz cmentarza, który został założony w II połowie XIX w. jako obiekt o charakterze wojskowym. Utworzono go w odległości ponad 2 km od zabudowań wsi Łambinowice. Następnie zwiedzaliśmy zasadniczą część obozu, którą stanowiły baraki mieszkalne. Segment jednego z baraków murowanych został przez Muzeum zrekonstruowany. Odtworzono także wieżę wartowniczą i ogrodzenie z drutu kolczastego. Ostatnim miejscem, które zwiedzaliśmy był Pomnik Powstańców Warszawskich – Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf, znajdujący się na terenie należącym do Muzeum.

Małgorzata Podyma