Zdrowo jem, więcej wiem !

Najmłodsi uczniowie naszej placówki – klasy 1 pl oraz 3 pl wraz ze swoimi wychowawczyniami panią Anitą Wiener i panią Joanną Reczek – biorą udział w  14. edycji ogólnopolskiego projektu edukacji prozdrowotnej „Zdrowo jem, więcej wiem”. Patronatem honorowym objęła ją Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Projekt składa się z dwóch etapów:

Etap jesienno-zimowy poświęcony jest dobrym nawykom żywieniowym oraz aktywności fizycznej.

Rozpoczęcie etapu: 2023-09-01, zakończenie do: 2024-01-10

Zespoły mają do wykonania 6 zadań:

 • Lekcja: Uczymy się dobrych nawyków żywieniowych
 • Konkurs: Najlepszy rysunek pierwszego śniadania
 • Lekcja: Jesteśmy aktywni jak mieszkańcy Turkusowej Planety
 • Konkurs: Strefa aktywności – najciekawsze propozycje zabaw w szkole
 • Forum: Dlaczego sposób odżywiania dzieci jest sprawą bardzo ważną?
 • Dzielimy się wiedzą: Dobre nawyki

Etap wiosenny poświęcony jest warzywom i owocom oraz wodzie.

Rozpoczęcie etapu: 2023-10-18, zakończenie do: 2024-05-08

Zespoły mają do wykonania 6 zadań:

 • Lekcja: Smacznie – zdrowo – kolorowo
 • Konkurs: Teatrzyk warzyw i owoców
 • Lekcja: Woda na zdrowie!
 • Konkurs: Zaprojektuj Wodolubka
 • Forum: Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw?
 • Dzielimy się wiedzą: Owoce, warzywa i woda

Celem ostatnich dwóch zadań każdego modułu jest przekazanie zdobytej wiedzy rodzicom oraz społeczności szkolnej. Spotkania z rodzicami lub opiekunami mogą odbywać się w trakcie wywiadówek. Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka – od ich wiedzy i świadomości zależy sposób odżywiania dzieci. Rolą rodziców jest pomoc dzieciom i wspieranie ich w realizacji zadań związanych z programem.

Z realizacji zadań nauczycielki składają pisemny raport, który będzie przesłany do organizatora w celu oceny i akceptacji.