XX WOJEWÓDZKI  KONKURS  GIER  LOGICZNYCH

Istota Konkursu sprowadza się do tego

by o zwycięstwie decydowała siła umysłu.

 

Wzorem lat ubiegłych Małgorzata i Andrzej Podyma zorganizowali XX WOJEWÓDZKI  KONKURS  GIER  LOGICZNYCH,  którego celem było propagowanie logicznego myślenia wśród młodzieży szkolnictwa specjalnego.

Dnia 28 listopada 2023r. w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy spotkali się uczniowie szkół specjalnych województwa opolskiego z Nysy, Kluczborka, Głogówka oraz Leśnicy. Uczniowie mieli do rozwiązania 11 zadań opracowanych przez organizatorów a opartych na umiejętnościach logicznego myślenia.

Uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, których sponsorem było Leśnickie Stowarzyszenie Integracyjne. Dodatkowo Leśnickie Stowarzyszenie Integracyjne zapewniło uczestnikom Konkursu ciepły posiłek.

Słodki poczęstunek i dodatkowe atrakcje dla uczestników konkursu otrzymaliśmy od:

  • Piekarni Osiedlowej Domeredzki w Strzelcach Opolskich
  • Szkoły Nauki Jazdy „Leśnica”

Wszystkim zwycięzcą gratulujemy, a tym którzy przyczynili się do zorganizowania Konkursu serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy Konkursu

Małgorzata i Andrzej Podyma