Mali detektywi

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie Szkoły  Podstawowej Nr 1 pod kierunkiem pani Marii Hajduk biorą udział w projekcie edukacyjnym „Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas”. Projekt realizowany jest w ramach programu Uniwersytet Dzieci, który został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Podczas zajęć dzieci poznają w konwencji detektywistycznej tajniki matematyki, przyrody czy informatyki. Dzięki temu rozwijają myślenie analityczne i kreatywne, koncentrację oraz umiejętność współpracy. Projekt oparty jest o metodę pytań i doświadczeń, której głównym założeniem jest nauka przez samodzielne eksperymentowanie i wyciąganie wniosków przez uczniów. Wierzymy, że wykształcane w ten sposób kompetencje są trwalsze i budują w dzieciach poczucie własnej sprawczości, które pozwoli lepiej odnaleźć się im w pełnym wyzwań współczesnym świecie.