Połączenie

01.09.2015 r. nastąpiło połączenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Zespół Placówek Oświatowych.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy istnieje od juz 67 lat, jest to placówka z bogatą historią i tradycjami.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt został założony 01.09.2013 r.