Pierwsza pomoc przedmedyczna

24 września młodsi uczniowie naszej placówki wzięli udział w zajęciach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Spotkanie rozpoczęło się krótkim filmem edukacyjnym przypominającym zasady zachowania się podczas pandemii. Następnie uczestnicy poznali procedury zachowania się w sytuacji zagrożenia życia. Uczniowie mogli wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy .