GODZINY WYCHOWAWCZE ZE ŚWIATEM

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas 2 brg i 3 brl szkoły branżowej SOSW wraz z wychowawcą biorą udział w programie Polskiej Akcji Humanitarnej „Godziny Wychowawcze ze Światem”. Celem projektu jest nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości.

Godziny Wychowawcze ze Światem” to cykl całorocznych zajęć, które są zaproszeniem do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Podczas spotkań uczniowie i uczennice poznają takie wartości, jak solidarność, szacunek i otwartość. Wśród tematów poruszanych w programie są kwestie takie jak: dyskryminujące słowa, krytyczne spojrzenie na narrację w świecie, relacje między codziennym językiem a realiami społecznymi grup mniejszościowych.

Pierwsze zajęcia odbyły się pod hasłem: „Jak mówić o większości świata?” i dotyczyły komunikacji oraz przekazów medialnych, które docierając do nas wpływają na nasz sposób widzenia świata i innych ludzi.