Dzień Ochrony Praw Dziecka:-)

Dnia 13 marca 2019r. obchodziliśmy w naszym internacie Dzień Ochrony Praw Dziecka.

W związku z tym młodzież uczestniczyła w zorganizowanym przez Samorząd Wychowanków spotkaniu edukacyjnym promującym znajomość praw dziecka w Polsce i na świecie. Ponadto zajęcia miały na celu uświadomienie i uwrażliwienie wychowanków na problem nieprzestrzegania tych praw w niektórych częściach świata, gdzie dzieci są wykorzystywane i cierpią, gdyż nie są zabezpieczane ich podstawowe potrzeby. W trakcie spotkania mieszkańcy internatu dowiedzieli się jakie są ich podstawowe prawa zabezpieczone w Konwencji Praw Dziecka oraz co one dokładnie oznaczają, w wyniku czego wywiązała się konstruktywna dyskusja. Obejrzeliśmy kilka filmików edukacyjnych związanych z przestrzeganiem praw dziecka, wywiązywaniem się z obowiązków, ale także mających na celu szerzyć tolerancję, empatię i zrozumienie drugiego człowieka.

Na zakończenie naszego spotkania wręczyliśmy nagrody dla zwycięzców konkursu na plakat „Znam moje prawa”, zorganizowanego przez Rzecznika Praw Wychowanka i Samorząd Wychowanków. Najciekawsze prace wykonali: Natalia, Wiktoria, Jessica i Andrzej.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Zwycięzcy konkursu na plakat „Znam moje prawa”: Wiktoria, Jessica i Andrzej.