Podsumowanie innowacji pedagogicznej

Innowacja była realizowana od września 2017 do czerwca 2018. Zajęciami objęto 7 uczniów
z klas ZET i PdP.  Zajęcia odbywały się raz w miesiącu, a ich tematyka odzwierciedlała aktualne wydarzenia i rozwijała zainteresowania uczniów.  Proponowane zadania i ćwiczenia były ukierunkowane na rozwój funkcji słuchowych, w tym reakcji na dźwięk, lokalizacji źródła dźwięku, różnicowania dźwięków otoczenia i mowy, rozwój pamięci słuchowej oraz wzbogacanie mowy biernej i czynnej, rozwój rozumienia i mówienia. Wszystkie zaplanowane zajęcia zostały zrealizowane.Uczestnicy zajęć wypracowywali prawidłową reakcję na dźwięk, rozwinęli umiejętność różnicowania dźwięków otoczenia i mowy, wzbogacili swój zasób słownictwa, a ponadto poprawiła się ich umiejętność rozumienia komunikatów słownych.

Podczas realizacji programu ujawniła się duża potrzeba zajęć stymulujących funkcje słuchowe
u naszych uczniów. Uczniom bardzo podobała się nietypowa forma zajęć, podczas których wychodzili poza teren Ośrodka, m.in. do szkoły muzycznej. Podczas zajęć doświadczali wielu ciekawych przeżyć, poznawali m.in. instrumenty, także te egzotyczne. Odkrywali różne gatunki i rodzaje muzyki. Nauczyli się odprężać przy muzyce podczas ćwiczeń relaksacyjnych. Dowodem na zaangażowanie uczniów i ich duże zainteresowanie tematyka i formą zajęć było to, że z niecierpliwością oczekiwali na kolejne zajęcia. Uczestnicy  wyrażają chęć wzięcia udziału w tego typu zajęciach w przyszłości.

Zakończenie innowacji odbywało się bardzo uroczyście. Uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa. Nasze ostatnie spotkanie odbyło się przy słodkim poczęstunku.