STOP! UŻYWKOM

„STOP! UŻYWKOM” to hasło przewodnie pod którym od wielu lat odbywa się w naszym Ośrodku cykliczna impreza i konkurs plastyczny związany z działaniami z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

W dniu 23 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie edukacyjne, w którym wzięli udział mieszkańcy internatu SOSW. Wychowankowie wspólnie rozwiązali krzyżówkę profilaktyczną wykazując się przy tym szeroką wiedzą na temat używek. Ponadto młodzież aktywnie uczestniczyła w dyskusji, w której poruszała ważne dla niej zagadnienia dotyczące palenia papierosów, uzależnienia od alkoholu, zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków i dopalaczy. Omówiliśmy problem powszechnego dziś nadużywania internetu i wszechobecnych smartfonów z dostępem do wielu aplikacji, takich jak Facebook, Instagram, Snapchat, które mogą bardzo negatywnie wpłynąć na rozwój społeczny młodzieży, a przede wszystkim samoocenę i poczucie wartości nastolatków. Na zakończenie obejrzeliśmy wspólnie kilka filmów edukacyjnych, z których wyciągnęliśmy wnioski aby zawsze zastanowić się nad podejmowanymi decyzjami, gdyż konsekwencje mogą być tragiczne w skutkach.

Jak co roku młodzież chętnie wzięła udział w konkursie na plakat „Stop! Używkom”. Najciekawsze prace wykonali Natalia, Łukasz i Patryk. Nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy konkursu.

Dziękujemy mieszkańcom internatu za zaangażowanie i zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach, imprezach i konkursach organizowanych przez wychowawców i Samorząd Wychowanków internatu SOSW.