Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy gościł uczestników Międzynarodowego Projektu „Sharetrain”

24  stycznia 2019 r. w ZPO Leśnica   odbyło sie Międzynarodowe Spotkanie Projektowe- projekt Erasmus + „ SHARETRAIN ”.  Placówka w Leśnicy gościła przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli z Valladolid w Hiszpanii ( CFIE)- 3 osoby, ISFEC z Bordeaux we Francji- 2 osoby i Kauno pedagogu kvalifikacijos centro z Litwy- 2 osoby oraz z Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu- 3 osoby.  Koordynatorem projektu jest ośrodek doskonalenia nauczycieli w Hiszpanii.

Celem wizyty było zaprezentowanie przykładu dobrej praktyki- jak wzorcowo pracuje się z uczniami z niepełnosprawnościami.

Program wizyty obejmował:

  1. Występ uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych – „Taniec Hiszpański”, „Orkiestry Dęte”- opiekunowie Ewa Przybyłek Prus, Małgorzata Lepich.
  2. Prezentacja Placówki – Dyrektor ZPO Ryszad Baszuk.
  3. Zajęcia pokazowe- działania i aktywność uczniów na zajęciach praktycznych w zawodzie stolarz (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) – prowadzący Marek Augustyniak, Sławomir Kossakowski .
  4. Zajęcia pokazowe – metody i formy pracy na zajęciach z przygotowania do pracy z zakresu kucharstwa (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym)- prowadząca Karina Knet.
  5. Obserwacja zajęć rewalidacyjnych:
  • korekcyjne wad postawy, prowadząca Ewa Kubiszk,
  • artystyczne- rozwijanie kreatywności, prowadząca Agnieszka Konobrocka- Mikulska.
  • zajecia kreatywane, prowadząca Małgorzata Lepich.

Upominki dla  gości wykonała  Małgorzata Zielińska.  Tłumacz Zofia Proczka-Śnieżek -psycholog.

Goście byli bardzo zainteresowani działalnością placówki, byli pod wrażeniem pracy nauczycieli, indywidualnego, kreatywnego podejścia do każdego ucznia,  motywacji uczniów do wykonywania poszczególnych zadań a także wyposażenia szkoły w specjalistyczne sprzęty.  Efektem wizyty będzie promocja placówki wśród partnerów projektowych (materiały z wizyty będą dostępne na blogu projektowym www.sharetrainprojekt.blogspot.com ) i nawiązanie współpracy z podobnymi placówkami europejskimi. Ponadto każda instytucja przygotuje jedno czasopismo online prezentujące ciekawe rozwiązania stosowane.

Organizatorem spotkania w Leśnicy był Sławomir Kossakowski

Autorem zdjęć Sławomir Kossakowski