XV Wojewódzki Konkurs Gier Logicznych w Leśnicy

„Istota konkursu sprowadza się do tego

by o zwycięstwie decydowała siła umysłu”

Wzorem lat ubiegłych Małgorzata i Andrzej Podyma zorganizowali XV Wojewódzki Konkurs Gier Logicznych. Patronat nad imprezą przyjęło Kuratorium Oświaty w Opolu. Celem konkursu było propagowanie umiejętności logicznego myślenia wśród młodzieży szkolnictwa specjalnego.

Dnia 21 listopada 2017r. w Leśnicy spotkali się uczniowie szkół specjalnych województwa opolskiego z Kluczborka, Krapkowic, Nysy, Głubczyc, Głogówka, Prudnika oraz Leśnicy. W konkursie wzięło udział 24 uczniów, którzy mieli do rozwiązania 10 zadań ułożonych przez organizatorów konkursu. Na rozwiązanie zadań przeznaczono 90 minut. Zadania były zróżnicowane i przeznaczone dla uczniów trzech grup wiekowych (szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła branżowa). Zadania po rozwiązaniu sprawdzała komisja wyłoniona z nauczycieli – opiekunów grup.

Przed rozwiązaniem zadań nastąpił punkt kulminacyjny Konkursu. Jako, że był to XV jubileuszowy konkurs na uczestników czekał optycznie piękny a smakowo wspaniały tort , który otrzymaliśmy z piekarni pana Rafała Domeredzkiego ze Strzelec Opolskich.

Podczas pracy komisji konkursowej uczniowie zostali poczęstowani ciastem, które otrzymaliśmy z Cukierni „PTYŚ” w Zdzieszowicach. Uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, które wręczył dyrektor ZPO w Leśnicy pan Ryszard Baszuk. Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród wszyscy wrócili do swoich szkół.

Sponsorami tegorocznego XV Wojewódzkiego Konkursu Gier Logicznych byli:

 Kuratorium Oświaty w Opolu

 Rafał Domeredzki – Właściciel Piekarni Osiedlowej w Strzelcach Opolskich

 Cukiernia PTYŚ ze Zdzieszowic

 Szkoła Nauki Jazdy „Leśnica” w Leśnicy Wszystkim zwycięzcą gratulujemy, a tym, którzy przyczynili się do zorganizowania Konkursu serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy Konkursu

Małgorzata i Andrzej Podyma