Wycieczka klas V-VI i II-III PDP

Dnia 20 października 2015 roku uczniowie klasy V – VI oraz II – III PdP wyjechali na trzydniową wycieczkę krajoznawczo-turystyczną na Górę Św. Anny w celu integracji klas i poznania najbliższej okolicy.

Podczas trzydniowego pobytu na Górze Św. Anny uczniowie mieli okazję na spacer ścieżką dydaktyczną, która obejmowała Geopark Góra Św. Anny. Odbyło się spotkanie w budynku dyrekcji Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny gdzie odbyły się bardzo ciekawe zajęcia przyrodnicze. Temat zajęć brzmiał Owady błonkoskrzydłe – ich rola w przyrodzie. Uczniowie udali się także do Bazyliki św. Anny, którą na szczycie góry wybudowano w 1480 roku. Historię Bazyliki bardzo dokładnie i w sposób ciekawy przedstawił nam jeden z Ojców Franciszkanów mieszkających w Klasztorze.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć Pomnik i amfiteatr na Górze Św. Anny, który jest głównym miejscem uroczystości poświęconych pamięci poległych w powstaniach śląskich i jednym z najbardziej znanych tego typu obiektów na Śląsku.

Wycieczka ta wszystkim bardzo się podobała. Nawet pogoda spisała się na medal. Chcielibyśmy, aby takie wyjazdy – zielone szkoły – mogły odbywać się częściej.